Bent Bakkan

Fotocredit: Hege Abrahamsen/Bris Studio

 

Bent Bakkan

Bent Bakkan (f. 1961) er opprinnelig fra Bø i Vesterålen, nå bosatt i Sortland kommune.

Styreleder i MDG Nordland

Representant fra Nordland i Landsstyret i MDG

Styremedlem i MDG Sortland

Representant og gruppeleder Nordland fylkesting

Medlem styringsgruppe i MDG for utvikling av partiets distriktspolitikk

Medlem av komite for plan og økonomi

Medlem i komite for næringsprisen for kvinner i Nordland

Varastyremedlem i Møysalen nasjonalparkstyre

Styremedlem i Norsk Solenergiforening lokallag Nord-Norge

Meddommer i Vesterålen tingrett

Regionleder i Ungt Entreprenørskap Nordland (fra 2009)

Bent har erfaring fra IKT, salg og markedsføring, ledelse, prosjektledelse, strategiplanlegging, oppstartsvirksomhet og undervisning. Han startet som attenåring på utdanning i Sjøforsvaret, og totalt ble det en tiårig karriere som teknisk offiser i Sjøforsvaret. Etter det fulgte et par år som ingeniør ved Universitetet i Tromsø. Deretter en lang periode IKT-næringen, som servicetekniker, selger, leder og gründer i Tromsø, Skien og Oslo. Har siden 2009 vært ansatt i Ungt Entreprenørskap Nordland. Der er hans hovedoppgave å støtte skolene i arbeidet med å etablere innovasjon og entreprenørskap i utdanninga, samt å knytte samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og skolene.

Telefon
+47 92077399

Epost
bent.bakkan@mdg.no

Twitter
@BentBakkan

Facebook
facebook.com/bent.bakkan

LinkedIN
linkedin.com/in/bent.bakkan

Google+
bent.bakkan@gmail.com

Instagram
@bentbakkan