Årsmøte 2017

Møtene er over – her er protokollene:

 

PROTOKOLL MDG NORDLAND ÅRSMØTE 2017

 

PROTOKOLL NOMINASJONSMØTE MDG NORDLAND 2017

 


Til medlemmene i MDG Nordland lokallag og Grønn Ungdom Nordland

Årsmøte og nominasjonsmøte 2017

Styret i MDG Nordland inviterer med dette til års- og nominasjonsmøte 2017.

Tid: lørdag 4. februar kl. 12:00
Sted: Nyvågar Rorbuhotell, Vågan

Møtene gjennomføres papirfritt.Husk å ta med digitale hjelpemidler som pc, nettbrett, telefon eller annet. Om du som deltaker ønsker dokumenter på papir må du laste ned, skrive ut og eventuelt ta med til møte.

Årsmøtet får besøk av Une Aina Bastholm og vi ser fram til å møte den profilerte og engasjerte talskvinnen for MDG.

Påmeldte delegater

Bodø MDG:

Håkon Møller
Gunnar Lund
Espen Benjaminsen
Dag Bastholm
Egil Mathisen

Flakstad MDG:

Seija Klaveness

Narvik MDG:

Trille Guldal

AK Schille-Rognmo

Nesna MDG:

Kleopatra Delaveris

Sortland MDG:

Ingunn Moen Reinsnes

Mika Gaunitz Renard

Vestvågøy MDG:

Espen Seierstad

Styret representeres ved:

Bror Martin Hanssen
Toine C. Sannes
Robert Svendsen
Bent Bakkan
Anne-Birgith Mørkved-Rommerud
Svein Joar Husjord

DELTAKELSE FOR DELEGATER OG MEDLEMMER

Ifølge vedtektene har hvert lokallag stemmerett på årsmøte og nominasjonsmøte iht antall medlemmer. Se vedtektenes $4 e) for oversikt over beregning av antall delegater. MDG Nordland dekker reise på rimeligste måte og opphold for delegatene. Delegatene innlosjeres fra lørdag til søndag i rorbu for 4 personer. Ved ønske om enkeltrom betales et mellomlegg som dekker kostnadene utover det rimeligste.

Er du medlem, men ikke delegat, koster en overnatting 500,- og årsmøtemiddag 495,-. Forøvrig har alle medlemmer møte- og talerett på års- og nominasjonsmøte.

NOMINASJON TIL STORTINGSVALGET

På nominasjonsmøtet skal MDG Nordlands medlemmer velge hvem som blir våre kandidater til kommende Stortingsvalg. Nominasjonskomiteens forslag finnes her. Lista er hovedpunkt på agenda for nominasjonsmøtet.

Saksliste

Dokument for nedlasting: SAKLISTE MDG NORDLAND ÅRSMØTE 2017

01/2017 Godkjenning av innkalling

02/2017 Valg av møteleder, referent og møteregler

03/2017 Årsmelding 2016
Legges frem av styreleder –
grunnlagsdokument: MDG Nordland årsmelding 2016

04/2017 Regnskap
Legges frem av kasserer

05/2017 Budsjett
Styret presenterer utkast til budsjett –
grunnlagsdokument: BUDSJETT 2017

06/2017 Innkomne saker
1. Nærmere samarbeid mellom mindre lokallag – grunnlagsdokument: INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTET

07/2017 Forslag til vedtekter
Styret legger frem forslag til vedtekter for MDG Nordland –
grunnlagsdokument: Vedtekter Nordland forslag til årsmøtet 2017d

08/2017 Valg
A) Fylkesstyre – grunnlagsdokument: Innstilling til valg av styre
B) Landsstyrerepresentant
C) Landsmøtedelegater
D) Valgkomite

Umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet, starter nominasjonsmøtet for stortingsvalget. Nominasjonsliste som nominasjonsmøtet skal votere over.

Velkommen til en interessant og viktig helg i valgåret 2017!

MDG NORDLAND ÅRSMØTEDOKUMENTER 2017