Nominasjon MDG Nordland, stortingsvalget 2017

Hilsen fra Nominasjonskomiteen

 

Nominasjonskomiteen kan med glede presentere innstillingen for MDG Nordland 2017. Det har vært en lang, grundig og til tider veldig gøy prosess. Resultatet er ei liste vi tror kan bli en bra basis for nominasjonsmøtet i februar – hvor de oppmøtte kan fremme endringsforslag. På topp-plassene har vi funnet kandidater som har bred støtte blant de aktive i partiet. Nedover på lista har vi prøvd å samle en del av de aktive i partiet, og samtidig få en balansert liste. Resultatet tror vi er bra, og lover godt for den kommende valgkampen. Det har ikke vært, eller oppstått noen uenighet under nominasjonskomiteen arbeid.

Om komiteens arbeid

Nominasjonskomiteen har tatt imot nominasjoner til valget fra medlemmer, ut fra e-post / facebookoppslag 11. august i år, og nominasjoner kom inn i løpet av høsten og til oktober. Da ble det kartlagt gjennom telefoner hvem som var villige til å stå på liste, og hvor høyt enhver ønsket å stå. Etter at navnene kom inn, trakk to av komiteens opprinnelige medlemmer seg pga inhabilitet, og ble supplert av to nye. Til sist måtte også Dagny Sofie trekke seg siden de 2 øvrige medlemmene i valgkomiteen mente at hun burde representere Rana på Stortingslista, hvor hun nå bor.

Den nye komiteen satte seg ned og lagde et skjema med spørsmål som skulle brukes opp mot de nominerte kandidatene. Vi har deretter utført intervjuer med alle forhåndsnominerte kandidater. Intervjuene har hatt en tilnærmet lik form, med en utspørrer, en som noterte ned svar, og når vi var tre som deltok hadde vi en én som observerte/stilte oppfølgingsspørsmål. Alle intervju ble utført på Skype. I tillegg til spørsmål om personlige motivasjoner, egenskaper og synspunkt, har vi også stilt spørsmål om andre kandidater. Vi har også mottatt innspill fra andre aktive i MDG med verv som har jobbet sammen med innstilte kandidater. Folk har stilt opp og det har vært en lang, men grundig prosess og rettferdig.

Mandat og hensyn

Vi har i tråd med våre retningslinjer forsøkt å ta hensyn til kunnskaper, erfaring, tilgjengelighet, kjønn og geografisk spredning hos de ulike kandidatene. Av valgstrategiske hensyn har vi gitt større byer forrang pga. stemmepotensialet.

Hensynet til kjønn har vært en utfordring for nominasjonskomiteen, da vi har hatt for få nominerte kvinner for å få balanse på lista. Vi har også hatt en overvekt av kandidater nord i fylket. Dette har gjort at komiteen har måttet se utenfor de nominerte kandidatene for å få en liste i balanse, og gjort plass til 6-7 kandidater som komiteen har funnet frem til selv.  

Innstilling til Stortingslista for valget i 2017

 1.       Toine C. Sannes, Sortland

Toine fremstår som en tydelig og frisk politiker som har overbevist komiteen om at hun er egnet til å lede partiets valgkamp her i fylket. Vi opplever at hun har bred støtte i partiet og de vi har snakket med, for førsteplassen. Hun fremstår som en tydelig politiker på flere felt, bl.a innen viktige felt som  fiskeripolitikk, oppdrettsnæring, samferdsel og miljø.

Toine har erfaring fra å stå på fra Sortland lokallag fra starten der, har vært aktiv i styret MDG Nordland og har vært sentral i utvikling av bl.a valgkampstrategi for kommende valg. Vi opplever at Toine er modig, tør å fronte saker i media, og vi tror hun vil representere Nordland på en frisk og god måte. Vi tror også hun vil bli lagt merke til på Nordlandsbenken.

 1.       Håkon Møller, Bodø

Håkon har det siste året jobbet aktivt i bystyret i Bodø, og har kapret vervet som leder i plan, næring- og miljøkomiteen der. Han har blitt et synlig fjes i media, og er motivert for å gjøre en god jobb i stortingsvalgkampen som nest høyest på lista. Håkon har et stort nettverk i MDG fra sin tid i Ullern MDG, og har tydelig politisk teft. Vi tror Håkon vil representere partiet bra, og at han og Toine vil kunne jobbe godt og tett sammen. Vi har også vurdert det som viktig å ha en kandidat fra fylkeshovedstaden høyt opp på lista.

 1.       Sunniva Edvardsen, Bodø

Sunniva har utpreget seg som en svært effektiv person, tatt ferdig utdanning som sykepleier, har et barn og vært aktiv som styreleder i MDG Bodø. Hun har erfaring som vara til bystyret, og har bak seg en valgkamp med MDG. Sunniva virker ikke opptatt av å fremme seg selv, men fremstår som dyktig og veldig ærlig. Hun vil kunne bringe inn viktige perspektiv innenfor helse og omsorgspolitikk, og representerer grønne kjernevelgere godt. Som ung kvinne med aner fra Mo i Rana, bidrar hun som kandidat også til bedre balanse på lista.

 1.      Robert Svendsen, Andøy

Robert har imponert komiteen med sin kompetanse og overbevisende vesen. Som utdannet naturforvalter, alene representant for MDG i Andøy Kommunestyre, mange års arbeid med miljø- og klimaarbeid i offentlig sektor på sørlandet m.m, tror vi Robert vil utgjøre en flott 4. kandidat på lista. Han har også flere års arbeid bak seg i styret i MDG Nordland.

 1.     Dagny Sofie Dahl, Mo i Rana

Dagny Sofie er en sterk representant for dyrevelferd og det er viktig for MDG å ha disse velgerne med i tankene. Hun representerer også de unge velgerne. Vi tror hun sikkert også kan være et talerør i MDG for mennesker som har funksjonshemminger, noe hun har erfaring med. Dagny Sofie har vært en del av nominasjonskomiteen, (inntil hun ble foreslått av de to øvrige medlemmene til å stå på Stortingslista). Hun representerer både unge kvinner, og Rana-regionen.

 1.     Bror Hanssen, Narvik

Bror en dyktig politiker med mye erfaring, både fra mange år i Arbeiderpartiet, deretter som én av to folkevalgte i Narvik MDG. Han høster mye lovord som en samlende og flink styreleder i MDG Nordland, som har vært ei hjelpende hånd for mange! Dette i tillegg til god kjennskap til partiet, som fast medlem i partiets landsstyre, gjør Bror til en uunnværlig kandidat på stortingslisten.

 1.      Cleopatra Delavaris, Nesna

Cleo representerer de som driver økologisk jordbruk i vår landsdel. Hun sørger for at unge mennesker fra hele Europa kommer til gården på Handelsøya og får opplæring på gården hennes. Cleo er kunnskapsrik og reflektert i miljøspørsmål, og er en voksen dame som vet hva hun vil.

 1.       Andreas Holand, Bodø

Andreas har flere års engasjement i GU bak seg, og fremstår som en kunnskapsrik ung politiker. Andreas har vært aktiv i GU i noen år, og litt i MDG i Bodø. Derfor innstiller vi han på 8. plass på stortingslista.

 1.      Seija Nissinen, Flakstad

     Seija har vært med i MDG lenge, har vært folkevalgt på Flakstad i Lofoten, hvor hun også har jobbet som rektor i mange år. Hun har i tillegg organisatorisk erfaring som lokal leder i Human-Etisk forbund. Dette gjør Seija til en profil som er godt kjent i sitt nærområde.

 1.   Christopher Hermansen, Bodø

Christoffer er en engasjert og flink ung politiker. Han har arbeidserfaring fra han var 12 år, og organisasjonserfaring fra Grønn Ungdom, Natur & Ungdom, Elevtinget, og nå også som sekretær i MDG Nordland. Med denne bakgrunnen er Christopher en god kandidat for 10. plass på lista til Stortingsvalget.

 1.   Anja Kastnes, Hattfjelldal

Anja representerer de unge på Indre Helgeland. Hun er med å drifte et geitebruk nesten inn mot Svenskegrensa. Mange kjenner til Sæterstad gård fra TV serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» hvor hun har vokst opp. Anja arbeider med økologisk produksjon av geitemelk på heimgården i Seterstad gård.

I tillegg til produksjon av ost, driver gården med landbasert røyeproduksjon.

 1.   Gabriel Kreppen Horseng, Hemnes

Gabriel er folkevalgt og sitter på fast plass i kommunestyret i Hemnes. Han er helt alene der. Det er nok til tider tøft, men det begynner å merkes at vi har fått en grønn stemme inn i Hemnespolitikken. Gabriel er satt på listen for å prøve å fange opp stemmer fra midtre deler av Helgeland.

 1.   Melanie Merz, Fauske

Læreren Melanie har blitt småkjendis i grønne kretser her nord, som en av to medforfattere i boka «Grønn Livslyst i Nordland», som tar for seg miljø og bærekraft rundt i vårt lange fylke. Med dette i bagasjen tar Melanie med seg mye inn på vår stortingsliste.

 1.   Bent Bakkan, Sortland

Bent er nok fylkets mest profilerte grønne politiker og vår folkevalgte representant på fylkestinget. Han er en tydelig grønn politiker med stor arbeidskapasitet og politisk tyngde. Som fylkespolitiker var ikke Bent aktuell for førsteplassen, og med partiets overvekt av mannlige kandidater og Vesterålinger, tror komiteen det kan være lurt å bruke Bent som et markert navn nederst på lista.

 

Mvh. Sissel Lillebjerka, Svein Husjord (leder i nominasjonskomiteen).

Tidligere medlemmer i nominasjonskomiteen har vært Christoffer Hermannsen, Trille Gulstad og Dagny-Sofie Dahl. De har alle trukket seg underveis på grunn av inhabilitet.