Valgkomiteens innstilling

1. februar 2017

Dokumentet kan lastes ned her: INNSTILLINGVALG

Medlem Funksjon 2016 2017
Svein Joar Husjord Vara 1 år velges for et år
Bjørn Barth Jacobsen Vara 1 år velges for et år
Bror Martin Hanssen Leder 2 år ikke på valg
Toine C. Sannes Nestleder 1 år velges for 2 år
Robert Svendsen Kasserer 2 år ikke på valg
Bent Bakkan Styremedlem 1 år velges for 2 år
Christopher Bergli Hermansen Styremedlem 1 år velges for 2 år
Kleopatra Delaveris Sekretær ny velges for 1 år

Forslag til styre:

Leder: Bror Martin Hanssen

Nestleder: Toine C. Sannes

Kasserer: Robert Svendsen

Sekretær: Kleopatra Delaveris ny

Styremedlem: Bent Bakkan

Styremedlem: Christopher Bergli Hermansen

Vara:

Svein Joar Husjord

Bjørn Barth Jacobsen

 

Kommentarer:

  • Skjevfordeling i forhold til kjønn. det er kun 2 damer
  • En mindre i styret enn i fjor, har ikke fått inn noen forslag på aktuelle kandidater som erstatter for Sunniva/. Vi har orientert leder om dette.

 

Med hilsen valgstyret

Mikael af Ekenstam,  Trille Guldal, Trond Strøm