Årsmøtet 2020

Velkommen til årsmøte i Nordland MDG den 8-9. februar i Narvik!

Her skal Nordlands grønneste politikere samles med spennende foredrag, vedta ny grønn politikk og ikke minst velge nytt fylkesstyret. Det er kun informerte delegater som har stemmerett. Observatører er velkomne til å delta på egen regning!

Se sakspapirene her

Har du spørsmål? Ta kontakt med organisasjonsrådgiver på oda.pettersen@mdg.no eller fylkesleder på thomas.johansen@mdg.no