DIGITALE RETTIGHETER

Miljøpartiet De Grønne vil hegne om alle allmenninger, ikke bare de fysiske. Internett, kultur og kunnskap er viktige globale allmenninger som må vernes mot alle inngrep. Ved hjelp av internett er det mulig å skape en verden der all kunnskap er fritt tilgjengelig for alle, der landegrenser viskes ut, og antidemokratiske krefter ikke lenger kan hindre folkets tilgang til informasjon og mulighet til å organisere seg.

Menneskerettigheter og internett

Digitale rettigheter er alminnelige borgerrettigheter overført til den digitale sfæren. Retten til kunnskap, læring, deling, møtevirksomhet, samt ytringsfrihet, personvern og forbrukerrettigheter er rettigheter vi i Norge er vant til, og tar for gitt. Adgang til disse rettighetene er avhengig av fri tilgang på et fritt, åpent og nøytralt internett. Internett bør sees på som grunnleggende infrastruktur og være tilgjengelig for alle. Vi mener derfor at tilgang på internett er en menneskerettighet.

Personvern

Personvern og kommunikasjonsfrihet må sikres mot vilkårlige inngrep, både fra staten og fra andre borgere. Overvåkning og andre inngrep i borgernes kommunikasjon uten den enkeltes uttrykkelige samtykke, må bare skje når det foreligger konkret mistanke om kriminell atferd.