fornybar utvikling

Framtida er fornybar. Så enkelt og allikevel så vanskelig når vi som nasjon er så avhengig av fossile energikilder som olje og gass. Vi i Norge er heldige og har vært dyktige. Det aller meste av vår elektrisitet kommer fra fornybare kilder. Og vi skal fram mot 2022 bygge ut mer fornybar energi i Norge. Vi skal også spare mer elektrisitet enn vi gjør i dag. Samtidig skal komforten til den enkelte øke. Hus og boliger med bedre isolering og bedre vindsperre gir høyere komfort og mindre energibruk – det er godt for den som bor i huset og gir trivsel. Med tilgang på ny fornybar kraft og redusert forbruk skal vi utvikle nytt og mer bærekraftig næringsliv og vi skal erstatte fossil energibruk i transport og til oppvarming. Fordi det rett og slett er smartere, billigere og mer effektivt.

For å bli et klimasmart fylke vil Miljøpartiet de Grønne i Nordland satse på fornybar energi og energisparing. Klimavennlig samferdsel. Etisk handel og miljøvennlig forbruk og styrket avfall- og ressursgjenvinning.

Miljøpartiet De Grønne Nordland vil

• at Nordland fylkeskommune skal gå i spissen for en fornybar og klimasmart utvikling ved å feie for egen dør og gjennomføre synlige klima og energitiltak i sin egen
virksomhet til etterfølgelse for andre.
• at Nordland fylkeskommune i alle sine oppgaver, etterspørsel av varer og tjenester og i sin egen tjenesteproduksjon, bli mer bærekraftig.
• at Nordland fylkeskommune tar opp sin egen klimaplan av skuffen og realiserer de tiltak Fylkestinget faktisk har vedtatt å gjennomføre.