Håkon Andreas Møller

1. kandidat, Musiker

Håkon A. Møller (1982) er født og oppvokst i Halden i Østfold.  I løpet av årene han bodde i Oslo var han med og startet MDG sitt lokallag på Ullern. I dag bor han i Bodø sammen med sin kone Synnøve fra Skjerstad og Åsmund (3 år).

Håkon er utdannet innenfor språk og historie, men jobber i dag som frilansmusiker i Bodø-området. Når han ikke spiller musikk, er han gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i bystyret i Bodø, hvor han også er leder for komité for næring, plan og miljø.

Han er levende opptatt av grønn samfunnsutvikling, og er opptatt av å fatte avgjørelser med god og riktig informasjon til grunn. Bodø har fått en stemme i bystyret som står på for hele kommunen – både bygda og byen.

Håkon er spesielt engasjert i integrering og inkludering, samferdsel og bynært landbruk. Han er også svært god til å samarbeide med andre og har bidratt til et godt samarbeidsklima i Bodø kommune.

Stem Miljøpartiet De Grønne og gi Håkon plass på fylkestinget!