Fotocredit: NFK

Klimapartnernettverket kommer

Fylkesrådet har nå gått videre med forslaget fra MDG om å etablere klimapartnernettverk i Nordland.

28. oktober 2018

Etter at MDG Nordland på fylkestinget i februar i år foreslo å etablere klimapartnernettverk i fylket, har det vært jobba i bakgrunnen med å forberede saka. Det er en glede å registrere at fylkesråden nå har lansert konkrete planer for oppstart av nettverket. Vi håper både offentlige og private aktører nå vil vise seg velvillige til å gå inn i klimapartnernettverket, og sammen bidra til et grønnere og mer bærekraftig fylke. Tiltaket er i praksis å arbeide for å føre Norge i riktig retning når det gjelder internasjonale forpliktelser rundt klimamålene.

Fra klimapartnere.no:

HVORFOR BLI KLIMAPARTNER?

  • Sterk kompetanse på klima og miljø- utfordringer
  • Forsterket effekt av egen miljøsatsing
  • Fremtidsrettet næringsliv i front på overgangen til lavutslipps- samfunnet