Denne uka har fylkestinget behandlet forslag til nytt økonomi- og finansreglement for Nordland fylkeskommune. På initiativ fra Miljøpartiet De Grønne ber et enstemmig fylkesting om at det utarbeides etiske retningslinjer for finansforvaltninga.

Tenk nytt - stem grønt!