Om MDG Nordland

MDG Nordland forfatter disse dager sitt valgprogram for perioden 2015 – 2019. Programmet blir offentliggjort straks det er skrevet og godkjent. Imidlertid kan du melde inn til fylkeslaget hva du mener er viktig å fokusere på. Vi lover å vurdere alle innkomne forslag og gi tilbakemelding til avsender.

Noe av det vi står for er:

Miljøpartiet De Grønne i Nordland vil gi oljeeventyret en lykkelig slutt ved å satse på fornybare energikilder. Vi vil trappe ned oljeutvinninga, bygge jernbane mellom Fauske, Narvik og Tromsø, og gjøre oppdrettsnæringen bærekraftig. Vi vil beholde lokale sykehus med bl.a. avdeling for akuttkirurgi, fødeavdeling osv. De Grønne vil også jobbe for for bedra søppelhåndtering, energieffektivisering og full elbildekning. MDG vil legge til rette for miljøvennlige valg i hverdagen, og ønsker mer fritid fremfor fortsatt lønnsvekst. Primærnæringene bør prioriteres, og vi ønsker å endre norsk land- og sjøbruk i tråd med økologiske prinsipper. Vi vil styrke jordvernet, gjenåpne fiskeriallmenningen og styrke kystfiskerflåten.

MDGALLE_SH