Fylkesstyret

Spørsmål eller henvendelser til fylkesstyret kan sendes til de respektive styremedlemmene, eller Nordland@mdg.no

 

 

Thomas Johansen, Leder
Medlem av MDG Nordland
Landsstyrerepresentant til MDG
1. vara til fylkestinget i Nordland

E-post: thomas.johansen@mdg.no
Tlf.nr: 410 69 179

Paro N. Lyngmo, Nestleder
1. varamedlem til styret i MDG Bodø
Landsstyrerepresentant til MDG
Folkevalgt i Bodø kommune

E-post: Paro.lyngmo@gmail.com
Tlf.nr: 971 74 367

Malin M. Mathisen, Økonomiansvarlig
Medlem av MDG Rana

Bjørn B. Pedersen, Sekretær
Medlem av MDG Bodø

E-post: bjornbjo@gmail.com
Tlf.nr: 959 46 132

Toine C. Sannes, Styremedlem
Fiskeripolitisk talsperson for MDG
Sentralstyremedlem MDG
Landsstyremedlem MDG
Styremedlem i MDG Sortland
Folkevalgt i Sortland kommune

E-post: toine.sannes@mdg.no
Tlf.nr: 988 81 086

Tom-Viggo Risholm, Styremedlem
Medlem av MDG Vefsn

E-post: tom@martom.no
Tlf.nr: 906 17 669

Malin T. Abrahamsen, Styremedlem
Medlem av MDG Andøy
Folkevalgt i Andøy kommune

E-post: M.t.abrahamsen@outlook.com
Tlf.nr: 918 54 750

Håkon A. Møller, Representant for fylkestinggruppa
Medlem av MDG Bodø
Folkevalgt i Bodø kommune
Folkevalgt i Nordland fylkeskommune

E-post: hakonmoller@gmail.com
Tlf.nr: 415 42 786

Danielle J. Hansen, Representant for Grønn Ungdom
Nasjonal talsperson for Grønn Ungdom Nordland

Robert Svendsen, 1. varamedlem
Medlem av MDG Andøy
Folkevalgt i Andøy kommune

E-post: robert.svendsen2@gmail.com
Tlf.nr: 996 98 141

Christopher B. Hermansen, 2. varamedlem
Talsperson GU Nordland

E-post: Hermansenchristopher@gmail.com
Tlf.nr: 974 99 038

Lovise A. Valberg, 3. varamedlem
Medlem av Vefsn MDG

E-post: Lavis_synakken@hotmail.com
Tlf.nr: 476 28 026