Kleopatra Delaveris

Kleopatra Delaveris

Kleopatra Delaveris (f. 1964) i Drammen og har greske foreldre. Bur no på Handnesøya i Nesna kommune. Gift med Sigbjørn Ånes.

Driv sia 1986 økologisk gardsbruk, med grasbasert husdyrhald og grønsakdyrking, og tilrettelagt for at ungdom kan få høve til arbeidserfaring i landbruket.

Er opptatt av å ta vare på naturen og livsgrunnlaget, dyrevelferd og menneskeverd. Ei berekraftig framtid krev at mennesket finn sin plass som del av naturen og ressurskretsløpet.

Kommunestyrerepresentant 2015-19 i Nesna.

Medlem av driftsstyret i Nesna kommune

Varamedlem til formannsskapet

Styremedlem og sekretær i MDG Nordland

Styremedlem i MDG Nesna

Leiar i Foreningen for barfothest og naturlig hestehold.

Telefon: 95895061
Epost: kleo@handnesgarden.no