Innkalling til års- og nominasjonsmøte 2019

Fotocredit: MDG Nordland
Møtested: Fylkeshuset i Bodø, Prinsens gate 100
Møtedato: 16.02.2019 Tid: 12:00
Påmelding: delegater og andre deltakere meldes snarest mulig på ved epost til nordland@mdg.no

PROGRAM

12:00 – enkel lunsj (deltakere som ønsker lunsj må meldes på senest en uke før)
13:00 – foredrag med stortingsrepresentant Une Aina Bastholm
13:30 – årsmøtesakene (se sakliste under)
16:30 – pause
17:00 – nominasjonsmøte (ved nominasjonskomiteen)

 

SAKLISTE

01/2019 Godkjenning av innkalling

02/2019 Valg av møteleder, referent og møteregler

03/2019 Forslag til vedtektsendringer

04/2019 Årsmelding

05/2019 Regnskap

06/2019 Budsjett og handlingsplan

07/2019 Innkomne saker

08/2019 Resolusjoner

09/2019 Valg

  1. Fylkesstyre
  2. Landsstyrerepresentant
  3. Landsmøtedelegater
  4. Valgkomite

Delegatfordeling

Beregnet etter tall fra medlemsregisteret medio januar 2019, med henvisning til vedtektene (vedlagt).

Navn på lokallag Medlemmer Antall delegater
MDG Andøy 13 2
MDG Bodø 69 7
MDG Gildeskål 3 1
MDG Hemnes 10 2
MDG Narvik 22 3
MDG Nesna 8 1
MDG Sortland 8 1
MDG Vestvågøy 12 2
MDG Vågan 8 1

GU Nordland har ifølge vedtektene et antall delegater basert på deres medlemstall.

Styret er tilstede på Fylkeshuset i Bodø fra ca 11, lørdag 16. februar. Kl. 12 serveres en enkel lunsj. Alle delegater og andre møtedeltakere må være på plass i god tid før 13. Dette fordi møtet må starte presis av hensyn til begrenset tid. Etter årsmøtet tar vi en kort pause og deretter starter nominasjonsmøtet.

Tilreisende delegater får dekket utgifter til reise og overnatting fra lørdag til søndag. Utgiftsrefusjon kreves ved å levere korrekt reiseregning  til nordland@mdg.no. Bestilling og koordinering av reise og opphold gjøres av hvert lokallag evt delegat. Av hensyn til beregning av bespisning ber vi om at hvert lokallag snarest melder inn hvor mange delegater og evt andre medlemmer som vil stille.

Med vennlig hilsen
styret i MDG Nordland