Bjørn Jacobsen

Vara til styret – valgt på årsmøtet 4. februar 2017 for 1 år

Telefon: 98006125
Epost: barthjacobsen@gmail.com