Fotocredit:

Fylkestingsgruppa vår

I 2019 gjorde vi et historisk godt fylkestingsvalg og endte opp med 4,2% og 2 representanter. Her er våre representanter på fylkestinget i Nordland:

Håkon A. Møller

Håkon Møller (37) er Miljøpartiet De Grønnes gruppeleder på fylkestinget. Han sitter også i fylkestingets komité for plan og økonomi.

Håkon har to barn og er bosatt i Bodø, der han også er folkevalgt for De Grønne i bystyret.

E-post: hakonmoller@gmail.com
Tlf.nr: 415 42 786

Sirianna Stormo Pettersen

Sirianna Stormo Pettersen (21) sitter i komité for kultur, miljø og folkehelse på fylkestinget, og kommer fra Meløy kommune.

På fylkestinget arbeider Sirianna for at fylkeskommunen skal satse på psykisk helse og en grønnere videregående skole.

I tillegg til å være aktiv i Grønn ungdom Nordland, sitter hun i Arbeidsutvalget til Grønne Studenter Norge. Sirianna sitter også i komité for næringsprisen for kvinner i nordland, og er vara til Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre.

E-post: sirianna.pettersen@mdg.no
Tlf.nr: 993 48 383