Åpent møte i Svolvær

Vi tar imot alle som ønsker å høre på, være med i diskusjon eller engasjere seg på det nivå som kan være ønskelig. Vågan kommune ligger i sentralt i det store området som er vestentlig for jordas matproduksjon. Naturressurssene må forvaltes med klokskap sånn at de vil fortsette å gi liv til både folk i Lofoten og store deler av verden forøvrig. Den grønne bølga har kommet til landet, og har så langt gitt seg utslag i at De Grønne har fått en økt oppslutning som ingen andre politiske partier har kunnet vise til siden 1950-tallet. Den økte innflytelsen er også noe som må forvaltes med klokskap, og vi ønsker kontakt med mennesker i Vågan som har tanker og meninger om temaet. Velkommen til en hyggelig kveld i Knutmarka!