Bror Martin Hanssen

3. kandidat, pensjonist

Bror Martin, født 1953, er fra Glomfjord. Han har bodd i Narvik siden 1986. Der bor han med sin Trille og seilbåten sin. Fra august 2017 og ett år fram i tid er Bror og Trille på studieopphold i Horten.

Bror sitter i kommunestyret i Narvik for Miljøpartiet De Grønne. Han var i mange år representant for Arbeiderpartiet i samme kommunestyre, men fant etter nøye overveielse våren 2015 ut at klima- og miljøproblemene krever mer enn fagre ord – og at Miljøpartiet De Grønne er det partiet som har de beste løsningene for utfordringene vi står ovenfor. Han meldte deretter overgang til MDG.

Bror har jobbet i mange år i Forsvaret, og er styremedlem for Nordland Røde Kors.

Bror brenner særlig for klima- og energipolitikk og transport og samferdsel.