Christopher Bergli Hermansen

10. kandidat, lærling

Christopher, født 1998, er Bodøværing. Christopher er lærling i Torghatten Nord, og er et engasjert ungt menneske.

I sommer har han vært på oppdrag for LOs sommerpatrulje, hvor de besøker ungdommer i sommerjobb for å passe på at møtet med arbeidslivet er positivt og at rettigheter følges opp.

Christopher er sekretær i Grønn Ungdom Nordland, og har vært aktiv i Grønn Ungdom i to år. Dette er første gang han stiller seg til disposisjon til politisk partis stortingsliste – og han synes det er spennende å være med å bidra til vår tids viktigste sak – å finne andre alternativer til Norges avhengighet til olje.

Utenom jobb og samfunnsengasjement, tar han seg gjerne en tur i skog og mark, eller en tur på havet. Stem grønt – stem på Christopher!