Kleopatra Delaveris

7. kandidat, gårdbruker

Kleopatra – eller Kleo blant venner – er født i Drammen i 1964 av greske foreldre. Hun bor nå på Handnesgården på Handnesøya utenfor Nesna hvor hun driver økologisk gress- og grønnsaksproduksjon, sammen med sin mann Sigbjørn. Hun driver også med dyreterapi og gir ungdom mulighet til å få arbeidserfaring fra landbruket.

Kleo er styremedlem og sekretær i Miljøpartiet De Grønne i Nordland, styremedlem i Miljøpartiet De Grønne på Nesna og sitter i kommunestyret i Nesna i perioden 2015 til 2019.

Hun opptatt av å ta vare på naturen og livsgrunnlaget, dyrevelferd og menneskeverd. Hun mener at ei bærekraftig framtid krev at mennesket finn sin plass som del av naturen og ressurskretsløpet.

En stemme til MDG er en stemme til en sterkere satsning på dyrevelferd i Norge. Stem på Kleo – stem grønt!