Sunniva Yngvesdatter Edvardsen

6. kandidat

Sunniva, født 1991, er fra Mo i Rana.

Hun jobber som sykepleier ved UNN i Tromsø.

Sunniva ble for noen år tilbake aktiv i De Grønne på grunn av klima- og miljøpolitikken. Hun synes vi har dårlig tid til å gjøre de grepene vi er nødt til for å snu trenden med stadig økte CO2-utslipp i atmosfæren. Sunniva mener Miljøpartiet leverer den mest kompromissløse politikken – og det haster. Derfor står hun på stortingslista til Miljøpartiet De Grønne i Nordland.

Hun er enig med partiet om at frihet, ansvar, mangfold og likestilling er viktige verdier i seg selv, samtidig som de er forutsetninger for å skape inkluderende felleskap med respekt for andre mennesker og livsgrunnlaget vårt.

Sunniva har vært talsperson i Miljøpartiet De Grønne Bodø. Hun er særlig engasjert i saker om helse og omsorg, og sammen med MDG Bodø fikk Sunniva gjennomslag for å etablere Alternativ til Vold i Bodø. De var også med og styrket krisesenteret i Salten og spesielt krisesenterets tilbud til menn.

Synes du også alle mennesker er like mye verdt? Stem grønt – stem på Sunniva!