Thomas Johansen

3.kandidat, Leder MDG Nordland

Thomas Johansen f: 03.06.1976.

Jeg har 20 år fartstid fra prosessindustrien, både her i Nordland med Yara, Glomfjord, og Norcem Kjøpsvik. Men også Norske Skog Tofte, og nå sist Finnfjord AS i Troms.

Jeg har i de siste årene engasjert meg sterkt for barn og unge, og jobber idag som saksbehandler i kommunalt barnevern. Jeg kommer til å arbeide spesielt for at vi skal kunne gi våre barn og barnebarn et så godt utgangspunkt som mulig.

Det gjør vi ved å sikre gode oppvekstvilkår, og ikke etterlate oss en verden som de som er unge i dag og i fremtiden er nødt til å reparere fordi vi ikke ville.

Tenk Nytt Stem Grønt få Thomas inn på Fylkestinget!