Om uravstemningen

Informasjon om uravstemningen finner du på intranettet.

Følgende i styret er tilgjengelig for diskusjon om ledermodellen i MDG:

Styreleder: Bent Bakkan, 92077399, bent.bakkan@mdg.no

Nestleder: Toine C. Sannes, 98881086, toine.sannes@mdg.no

Økonomiansvarlig: Christopher Hermansen, 97499038, hermansenchristopher@gmail.com

Styremedlem: Thomas Johansen, 41069172, thomaz_76@hotmail.com