Fotocredit:

Det grønne Nord-Norge har samlet seg bak en nestleder-kandidat!

20. april 2020

Uttalelse fra Miljøpartiet De Grønne Nordland:

Miljøpartiet De Grønne skal den 25. april velge ny partiledelse, hvor vi skal gå fra ordningen med talspersoner, og over til en partiledelse med leder og to nestledere.

Valget av ny partiledelse er et stort spørsmål som har engasjert, skapt gode diskusjoner og har resultert i en innstilling fra valgkomiteen, og to benkekandidater.

For MDG Nordland har det vært viktig å ta stilling i dette spørsmålet. En ny partiledelse skal lede oss inn i en ny tid for partiet, og bidra til å gi oss oppslutning, og et større mandat for å gjennomføre vår grønne politikk for mennesker og miljø.

MDG Nordland har gjennomført en undersøkelse i våre lokallag, og lagt resultatet fra denne til grunn for vårt vedtak i sak 20/20 -Valg av nestleder i MDG, som ble behandlet 16.04.2020. I vedtaket støtter et enstemmig  MDG Nordland, Kriss Rokkan Iversen som kandidat for nestledervervet for Miljøpartiet de Grønne.

Det grønne Nord-Norge har samlet seg bak en kandidat!

Vi mener at Kriss Rokkan Iversen er den som har de beste forutsetningene for å kunne mobilisere hele partiet, og gi oss oppslutning i både by og bygd. Miljøpartiet De Grønne har et ønske om å bli et bredt grønt folkeparti, og det fordrer at vi har en partiledelse som har gjennomslagskraft, er kjent, og som utad representerer hele landet. Kriss har en unik posisjon utenfor det politiske landskap som vi i MDG Nordland anerkjenner. Hun har ledererfaring fra både privat og offentlig sektor, og er en del av ledelsen for 15500 studenter og rundt 3300 ansatte på UiT-Norges arktiske universitet. Hun er en utpreget lagspiller og hun har på kort tid vist at hun har en solid formidlingsevne både når det kommer til media, og personlige møter med velgere.

MDG Nordland vil oppfordre delegatene på landsmøtet den 25. april til å stemme på Kriss Rokkan Iversen som kvinnelig nestleder for Miljøpartiet De Grønne.

På vegne av styret, MDG Nordland.

Thomas Johansen, fylkesleder.