Fotocredit:

– Mye floskler og lite politikk fra fylkesrådet

Det er få kontroverser i det nye fylkesrådets politiske plattform, mener Miljøpartiet De Grønne. – Plattformen er så rund i kantene at en skulle tro den hadde ligget i fjæresteinene siden siste istid. Her er det mye floskler og lite politikk, sier gruppeleder Håkon Møller.

24. oktober 2023

I går la fylkesrådet fram sin nye politiske plattform. Her er det lite å la seg provosere av, mener Møller.

– Det som kjennetegner plattformen mest er den totale mangelen på prioritering. Her lar rådet seg inspirere av Ole Brumm, ganger det med hundre, og sier «Ja takk, alt sammen», sier Møller.

Han er spent på hvordan posisjonens politikk blir når prioriteringene tvinger seg fram.

–Politikk handler om å prioritere. Økonomien legger noen rammer for hva det er mulig å få til. Fylkesrådet skaper stor fallhøyde for seg selv ved å si ja til alt, sier Møller.

 

Frykter at miljøet taper

Én ting frykter likevel MDGs representant på fylkestinget: At miljøet skal tape når det kommer i konflikt med andre interesser.

–Den nye plattformen setter mål om økt utnyttelse av naturressursene i Nordland. Det er bra, for bioøkonomien byr på fantastiske muligheter. Men politikken er nødt til å ta høyde for at de ressursene er under press. Her må vi klare å ha flere tanker i hodet på en gang, sier Møller.

– Den nye plattformen skaper et inntrykk av at vern av natur skal skje på grunneiernes og næringsinteressenes premisser. Jeg savner at en i større grad løfter naturens egenverdi, og de «usynlige» tjenestene naturen utfører for oss. I møte med mer ekstremvær og tap av naturmangfold er dette viktigere enn noen gang.

 

Ikke noe grønt taktskifte

Det nye fylkesrådet overtar makta etter flere år med økte klimagassutslipp i Nordland. Håkon Møller er ikke overbevist om at den nye politiske ledelsen vil klare å tette gapet mot klimamålene fylkestinget har satt seg.

– «Det grønne skiftet» har for lengst blitt en floskel, likevel går det inflasjon i begrepet i fylkesrådsplattformen. Rådet har helt rett i at den grønne omstillingen er en fantastisk forretningsmulighet. Men den er mer enn det. Den er en nødvendighet, både for næringslivet og for samfunnsutviklinga i stort, sier Møller.

– Rådet sier de ønsker seg «et blågrønt taktskifte». Men i plattformen er det få tegn til et taktskifte. Ikke er den spesielt grønn heller, avslutter Håkon Møller.