Fotocredit: Kontrafei Media

Astrid-Marie er vår nye fylkesleder!

Astrid-Marie Silåmo (34) fra Bodø er valgt til ny leder i Nordland MDG. Det er klart etter et ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget onsdag kveld.

19. oktober 2022

Astrid-Marie har vært nestleder i fylkespartiet siden mars i år, og overtar ledervervet etter Thomas Johansen fra Narvik. Hun har yrkeserfaring fra både privat næringsliv og helsevesenet, og jobber i dag som karriereveileder.

Den nye fylkeslederen har høye ambisjoner for kommune- og fylkestingsvalget neste år.

– Nå skal vi ruste fylkeslaget best mulig for valgkampen og knytte lokallagene tettere sammen. Målet må være å få tydelig frem visjonene våre om et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Astrid-Marie har viet mye tid til frivillig arbeid, blant annet som styreleder i organisasjonen Gi Litt, som hun selv har vært med på å starte.

– Jeg har alltid brent for å bekjempe utenforskap og fattigdom. Mitt ønske om å hjelpe sårbare grupper er en stor del av det politiske engasjementet mitt. Jeg er utrolig takknemlig og ydmyk for tilliten, og trør inn i vervet full av pågangsmot, entusiasme og nysgjerrighet.