Fotocredit:

Ber Stortinget frede Husbank-ordning

Et enstemmig Nordland fylkesting ber Stortinget videreføre Husbankens investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger.

28. oktober 2022

– Demografiske endringer og stramme økonomiske rammer er allerede en påkjenning i mange nordlandskommuner. Nordland fylkesting ser med bekymring på forslaget om å stoppe nye tilsagn om tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger, sier fylkestinget i en uttalelse vedtatt 27. oktober.

Det var Miljøpartiet De Grønne som tok initiativ til uttalelsen.

– Av alle kuttforslagene i regjeringens statsbudsjett er dette det mest dramatiske for kommune-Norge, sier Håkon Møller, gruppeleder for De Grønne på fylkestinget.

– Demografi og økonomi er to store utfordringer for kommunene fremover. Å fjerne investeringstilskuddet vil gjøre vondt verre for distriktskommuner med synkende folketall. Jeg er glad for at fylkestinget sender et klart signal til Storting og regjering om at tilskuddet må videreføres på dagens nivå, sier Møller.

Les hele uttalelsen her.