Fotocredit:

Budsjettlekkasje: De Grønne med milliarder til kollektiv

Miljøpartiet De Grønne frykter for rutekutt og dyrere kollektivreiser. Torsdag foreslår partiet 1,7 friske milliarder til kollektivtransporten i fylkeskommunene.

15. november 2023

– Nordland fylkeskommune har et stort merforbruk på buss, båt og ferge. Jeg er glad for at fylkesrådet viser vilje til å senke hurtigbåtprisene, men er redd resultatet blir færre avganger og høyere billettpriser i andre deler av kollektivtransporten.

Det sier Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på Nordland fylkesting.

Torsdag legger Møllers partifeller på Stortinget frem sitt alternative statsbudsjett. Her øremerker partiet 1,2 milliarder til å kompensere fylkeskommunene for økte utgifter i form av høyere strømpriser, dyrere drivstoff og generell prisøkning i samfunnet.

I tillegg får fylkeskommunene 500 millioner ekstra til å styrke kollektivtilbudet.

– Nordland fylkesting kan fort måtte velge mellom dyrere billetter, færre avganger eller store kutt i andre viktige tjenester. Regjeringen og SV kan løfte fylkeskommunene ut av denne skvisen, sier Møller.

 

Stort merforbruk i Nordland

Ifølge prognoser som ble lagt frem for fylkestinget i oktober, styrer kollektivtilbudet i Nordland mot et merforbruk på nesten 100 millioner. Årsaken er den høye prisveksten i kontraktene.

– I forhold til i fjor er det langt flere nå som reiser kollektivt i Nordland. Statsbudsjettet må støtte opp om den utviklingen ved å legge til rette for et bedre tilbud og lavere pris. Med regjeringens forslag risikerer vi det motsatte, mener Møller.

Han mener Staten har et ansvar for å sikre at hele landet har et kollektivtilbud, Nordland inkludert.

– Det er kritikkverdig at regjeringen ikke lytter til innspillene fra fylkeskommunene. Rutekutt og dyre billetter bidrar til å isolere folk, og som vanlig er det dem som har minst fra før, som rammes hardest. Vi må kunne forvente at en regjering som utgår fra venstresiden av politikken ser dette, sier Møller.