De Grønne kan snu norsk politikk

I løpet av de siste to årene har De Grønne vokst fra å bli et mikroparti til å bli et stortingsparti som setter agendaen og blir hørt. Vårt gjennombrudd på Stortinget har ført til at miljø og klima idag blir diskutert langt oftere i norsk politikk. Tiden er overmoden for tiltak som kan bevege samfunnet i en grønnere retning, og De Grønne ønsker å være en samlende kraft for politikere fra både høyre- og venstreside. Med flest mulig på laget vil vi bygge politikk for et fremtidsretta og bærekraftig Nordland.

Vi trenger flere og sterkere lokallag i Nord!
Dette kan vi kun få til om De Grønne vokser seg store nok til å bli et troverdig alternativ i Norsk lokal- og

Bror Martin Hanssen
Bror Martin Hanssen

fylkespoltikk. I løpet av det siste året har medlemstallet i MDG Nordland doblet seg, og plutselig har «alle» hørt om De Grønne. Derfor har vi satt oss som mål å stille liste i de fleste av Nordlands kommuner, og bli representert i et tosifra antall kommunestyrer. Vi jobber med å etablere lokallag over hele fylket, men mye gjenstår. Det betyr at om DU har lyst å starte et lokallag i din kommune, er det gode sjanser for at du ikke er alene.

MDG Nordland vil:
Miljøpartiet De Grønne i Nordland vil gi oljeeventyret en lykkelig slutt ved å satse på fornybare energikilder. Vi vil trappe ned oljeutvinninga, bygge jernbane mellom Fauske, Narvik og Tromsø, og gjøre oppdrettsnæringen bærekraftig. De Grønne vil også jobbe for for bedra søppelhåndtering, energieffektivisering og full elbildekning. MDG vil legge til rette for miljøvennlige valg i hverdagen, og ønsker mer fritid fremfor fortsatt lønnsvekst. Primærnæringene bør prioriteres, og vi ønsker å endre norsk land- og sjøbruk i tråd med økologiske prinsipper. Vi vil styrke jordvernet, gjenåpne fiskeriallmenningen og styrke kystfiskerflåten.

Kommunestyrer
Ved lokalvalget høsten 2011 kom vi inn i to kommunestyrer i Nordland; i Flakstad og Vestvågøy. Vi er nå modne for en mer aktiv fylkespolitikk, for sterkere og flere lokallag. Vi trenger politikere som tør å stå fram for å gjøre MDG kjent i Nordland. Vi trenger gründere og organisasjonsfolk, og dere som liker å jobbe med media og kommunikasjon, mens helst vil være i bakgrunnen. Vi trenger dere som liker å ta viktige debatter og arrangere møter for å finne gode, bærekraftige løsninger.

Ta kontakt på nordland@mdg.noeller ring Bror Martin Hanssen på tlf 92432977, dersom du kan bidra til å gjøre MDG Nordland enda sterkere.