De Grønne vil prioritere bytunnel – får støtte fra H og V

Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget vil ha Narviktunnelen høyere på prioriteringslista til NTP, og får støtte fra flere partier. – Dette handler om å ha visjoner for Narvik og Nordland, sier gruppeleder Håkon Møller.

21. april 2020

Onsdag behandler Nordland fylkesting sin høringsuttalelse til nasjonal transportplan (NTP). Da vil Miljøpartiet De Grønne foreslå at tunnel gjennom Narvik sentrum løftes høyere på prioriteringslista.

– Dette er et svært viktig prosjekt for Narvik, Ofoten og hele Nordland. Skal vi stoppe utflyttingen fra Nordland, trenger vi attraktive byer og tettsteder. Nå er det Narvik sin tur, sier Håkon Møller, gruppeleder for De Grønne på fylkestinget.

Møller innrømmer likevel at fylkestinget står overfor tøffe prioriteringer.

– Nordland har store etterslep på veisiden og nok av tiltak å velge blant. For Miljøpartiet De Grønne er det likevel ekstremt viktig å legge til rette for en grønn og helsefremmende utvikling av Narvik. Her kan vi både gjøre noe med luftforurensningen og legge til rette for en arealbruk som fremmer trivsel og folkehelse.

Fylkestingsrepresentant Håkon A. Møller

 

Støtte fra Høyre og Venstre

Høyre og Venstre på fylkestinget har allerede vist sin støtte til forslaget, og er med forslagsstillere når saken kommer opp på fylkestinget.

 

– De forskjellige partiene har ulike prioriteringer, og jeg registrerer at Fremskrittspartiet vil flytte tunnelen lenger ned på lista. Likevel har jeg et håp om at flertallet er med oss på å løfte prosjektet til andreplassen på prioriteringslista for vei.

Aller øverst i fylkesrådets prioritering står E6 mellom Fauske og Bognes – en prioritering som støttes av De Grønne.

– Det er nødt til å skje noe med E6 til Fauske, av hensyn til både trafikksikkerheten og fremkommeligheten for godstransporten. Det punktet er det nok brei enighet om på fylkestinget.

Lokal glede i Narvik

Kommunerepresentant i Narvik Bror Martin Hanssen

Bror Hanssen er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Narvik. Han er svært fornøyd med partifellenes prioritering på fylkestinget.

– Da NTP skulle revideres for fire år siden, valgte posisjonen i Narvik å prioritere dobbeltspor på Ofotbanen foran Bytunnelen. Miljøpartiet De Grønne mente tunnel måtte komme først. Da fylket skulle prioritere, valgte man å prioritere en storflyplass på Mo foran Bytunnelen.

Denne gangen mener Hanssen at sjansene er bedre.

– Når Narvik nå er Norges søkerby til Alpint VM, er det stort fokus på at det skal bli det mest miljømessige VM noensinne. Jeg har tillit til at fylkestinget ser at fokuset på miljø må være mer enn bare ord.