Den grønne bølga kommer til Vågan

Etter å ha lagt et eventyrlig år bak oss, svarer vi nå på etterspørselen og vil gjerne møte Vågans innbyggere til et informasjonsmøte om det grønne skiftet generelt og om Miljøpartiet De Grønne spesielt.

15. januar 2016

Torsdag 21. januar kl. 19 tar vi imot alle som ønsker å høre på, være med i diskusjon eller engasjere seg på det nivå som kan være ønskelig. Vågan kommune ligger i sentralt i det store området som er vestentlig for jordas matproduksjon. Naturressurssene må forvaltes med klokskap sånn at de vil fortsette å gi liv til både folk i

Lofoten og store deler av verden forøvrig. Den grønne bølga har kommet til landet, og har så langt gitt seg utslag i at De Grønne har fått en økt oppslutning som ingen andre politiske partier har kunnet vise til siden 1950-tallet. Den økte

innflytelsen er også noe som må forvaltes med klokskap, og vi ønsker kontakt med mennesker i Vågan som har tanker og meninger om temaet. Velkommen til en hyggelig kveld i Knutmarka!

Hilsen styret i MDG Nordland