Dette er nominasjonskomiteens innstilling!

 

5. oktober 2020

Nominasjonskomiteens innstilling

Nordland MDGs nominasjonskomite presenterer sin innstilling til stortingslisten for 2021. En presentasjon av kandidatene vil sendes ut senest 14 dager før nominasjonsmøtet.

Nominasjonskomiteen har lagt vekt på å kunne presentere en liste som representerer hele Nordland, som har mest mulig variasjon i forhold til kjønn, alder, geografi, etnisitet, seksualitet og funksjon. Vi mener dette gjenspeiles i helheten i listen.

I tillegg har nominasjonskomiteen lagt vekt på at listens toppkandidater er personer med stort engasjement som vil inspirere våre medlemmer og velgere, og motivere og støtte hverandre. Listen har delt innstilling på 1. plass, og her vises det ved hver kandidat hvordan nominasjonskomiteens innstilling har vært delt.

Nominasjonskomiteen har bestått av Malin Abrahamsen (leder, m.t.abrahamsen@outlook.com), Monica Kvåle, Bror Martin Hanssen, Tom-Viggo Risholm, Cristopher Hermanssen (GU), Dag Bastholm (vara), Espen Seierstad (vara).

Følgende kandidater innstilles til listen:

1.plass Toine C. Sannes (3 medlemmer), Thomas Johansen (2 medlemmer),
2.plass Paro Lyngmo
3.plass Håkon Møller
4.plass Danielle Johanna Hansen
5.plass Arne Robert Svendsen
6.plass Jenny Christina Danenbarger
7.plass Sirianna Stormo Pedersen
8.plass Bjørn Vidar Vangelsten
9.plass Ida Maria Børli Sivertsen
10.plass Kaja Langvik-Hansen
11.plass Arne Kristian Schille-Rognmo
12.plass Amsale Kassahun Temesgen
13.plass Lovise Aufles Valberg
14.plass Bjørn Bjørstad Pedersen

 

Informasjon om nominasjonsmøtet

Lokallagene sender delegater til møtet. Lokallagene skal selv velge sine delegater, og får beskjed om prosessen og formell innkalling i løpet av dagen. De kommunene som mangler lokallag, men har minst 3 medlemmer vil få beskjed om avgjørelse i løpet av de neste ukene. 

Dette er det som står i vedtektene om delegatnøkkelen:
“Lokallagene i Nordland kan velge delegater til nominasjonsmøte og årsmøte i samsvar med deres andel av antall medlemmer i fylkeslaget. Hvert lokallag har 1 delegat. Utover det har lokallaget 1 delegat for hvert 10. medlem. 10 medlemmer gir således 2 delegater osv. Stemmerett har de som i forrige år var medlem, i inneværende år er medlem og er valgt til delegat. MDG-Medlemmer i Kommuner som har minst 3 medlemmer, men uten å ha aktivt lokallag, kan velge og sende 1 delegat til Års- og Nominasjonsmøtet. GU Nordland har 1 delegat per 20 medlemmer på års- og nominasjonsmøter.”

Dette blir altså delegatnøkkelen: 

Lokallag / kommune  Medlemmer per 1. 10. 2020 Delegater på nominasjonsmøtet
Andøy 14 2
Bodø 82 9
Hadsel 19 2
Narvik 33 4
Rana 19 2
Sortland 20 3
Vefsn 14 2
Vestvågøy 16 2
Vågan 14 2
Grønn Ungdom 24 2
Fauske 8 1
Alstahaug 4 1
Brønnøy 5 1
4 1
Evenes 5 1
Gildeskål 2 0
Hamarøy 4 1
Hemnes 8 1
Lurøy 1 0
Lødingen 2 0
Meløy 4 1
Nesna 8 1
Røst 1 0
Saltdal 3 1
Steigen 2 0
Træna 1 0
Vega 1 0
Øksnes 1 0
Totalt: 319 40

Har du spørsmål til dette? Ta kontakt med regionrådgiver, Oda (oda.pettersen@mdg.no).

Alle medlemmer kan delta!
Alle medlemmer inviteres likevel til å overvære møtet på stream. Streamen vil dere finne på Nordland MDGs Facebook side på nominasjonsmøtedagen, eller på mdg.no/live når møtet avholdes. 

Benkeskikk

Benkeforslag organiseres ved at en forslagsstiller fremmer forslag om at en annen kandidat enn den som er innstilt, skal velges til plassen. Benkeforslag fremmes til en bestemt listeplass. Det er ikke mulig å fremme forslag om at en kandidat velges, og de andre innstilte kandidatene rykker ned en plass og velges.

Alle som har bestemt seg for å benke, må snakke med den innstilte kandidaten og andre varslede motkandidater før benkeforslaget fremmes eller det på annen måte bekjentgjøres. 

De som er innstilt, og de som benker, har mulighet til å benke nedover hvis de ikke blir valgt til plassen de foreslås til under møtet. Dette må alle kandidater tenke grundig gjennom i forkant, og varsle de innstilte kandidatene på alle plassene nedover man er villig til å benke på. 

Oda Pettersen, org.rådgiver, skal koordinere eventuelle benkinger. Dersom du vil foreslå noen andre enn dem som er innstilt må du, i tillegg til å gi beskjed til kandidaten du benker på, gi beskjed til Oda på oda.pettersen@mdg.no // 97639463