Fotocredit:

Fjerner omstridt ombordtillegg

Etter sterke reaksjoner vil fylkesrådet fjerne ombordtillegget ved billettkjøp på buss i Nordland. – Det eneste rette, sier Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget.

6. oktober 2022

I vår utvidet fylkesrådet ombordtillegget ved billettkjøp på buss til å gjelde hele Nordland.

Beslutningen vakte reaksjoner. Nordland Blindeforbund mente praksisen var diskriminerende, mens Miljøpartiet De Grønne syntes det var urimelig at de uten smarttelefon måtte punge ut.

I et notat datert 3. oktober foreslår Monika Sande, fylkesråd for transport og infrastruktur, å fjerne tillegget for barn, honnør, blinde og svaksynte.

– Noen reisende oppleve det som urettferdig å bli belastet med et ombordtillegg da de kun har mulighet å benytte kontantbetaling eller bankkort. For å imøtekommende dette foreslås det at ombordtillegg for barn-, honnør og blinde/svaksynte bortfaller, skriver Sande i notatet.

– Fornuftig

Håkon Møller, gruppeleder for MDG på fylkestinget, har flere ganger satt fokus på utfordringene for dem som reiser uten smarttelefon. Han er glad for at ombordtillegget ser ut til å fjernes for en del av de reisende.

– Dette er fornuftig av fylkesråden. Ombordtillegget ble utvidet nærmest over natten. Informasjonen ut til kundene har ikke vært god nok, og det er fullt forståelig at folk har reagert, sier han.

– Bidro til digitalt utenforskap

Ifølge Møller har noe av problemet vært mangelen på fullgode alternativer til billettkjøp i app.

– Det gamle reisekortet ville vært et alternativ for en del, men ble fjernet i fjor sommer. Samtidig har fylkeskommunens nye klippekort latt vente på seg. Det er fortsatt bare tilgjengelig i deler av fylket, forklarer Møller.

Han mener ombordtillegget bidro til utenforskap blant mennesker med svak digital kompetanse.

– Alle er tjent med raskest mulig av- og påstigning. Men fylkesrådet burde klart å forutse reaksjonene. Her innførte man en åpenbar forskjellsbehandling av de reisende. Det blir feil å ta frem pisken før gulrøttene er på plass, sier Håkon Møller.