Foreslår Syria-milliard i revidert budsjett

De Grønne vil øke nødhjelpen til nærområdene rundt Syria med én milliard, i tillegg til å ta i mot 10 000 syriske flyktninger til Norge.

– De Grønne avviser regjeringens forsøk på å sette nødhjelp i nærområdene opp mot å ta imot flyktninger i Norge. Vi må gjøre begge deler, sier nasjonal talskvinne Hilde Opoku.hilde-tale

I lys av den ekstraordinære situasjonen i og rundt Syria, gikk partiets landsmøte inn for å øke den humanitære bistanden til nabolandene med en ekstra milliard i revidert budsjett, slik at den samlede humanitære nødhjelpen fra Norge i 2015 blir minst 1,5 milliarder kroner.

– Syria herjes av en av vår tids største humanitære kriser. Over fire millioner er drevet på flukt, og nabolandene til Syria er i ferd med å kollapse på grunn av flyktningestrømmene. Vi må derfor trappe kraftig opp vår hjelp til nærområdene, sier Opoku.

Forventer at flertallet holder ord

Samtidig gjentok landsmøtet i resolusjonen at De Grønne går inn for at Norge skal ta imot minst 10.000 flyktninger i 2015 og 2016.

Partier vil bruke deler av den varslede økningen i rammetilskudd til kommunene i revidert nasjonalbudsjett til å betale for husly til syriske flyktninger i Norge.

– FNs høykommisær for flyktninger er tydelig på at det ikke holder å hjelpe i nærområdene. Flyktningeleirene er overfylte, og mange individuelt forfulgte, minoriteter og utsatte grupper får ikke den beskyttelsen de trenger, sier Opoku.

Tolv flyktninger per kommune

Opoku er selv bystyrerepresentant i Trondheim, og mener at det er fullt ut mulig for norske kommuner å ta i mot flere flyktninger.

– 5.000 flyktninger i 2015 betyr i snitt tolv flyktninger til hver norske kommune. I Trondheim har vi allerede vedtatt å ta i mot vår andel i den nasjonale dugnaden, 125 personer årlig. Vi forventer at flertallet på Stortinget som har sagt de vil ta imot 10.000 syrere, holder ord, sier Opoku.

Berømmet de frivillige organisasjonene

Resolusjonen som landsmøtet vedtok tar også til orde for å øke bistanden til mennesker i havsnød i Middelhavet, og endre utlendingsloven slik at det blir mulig for flyktninger i transitland å søke om asyl i norske ambassader.

I sin tale til landsmøtet berømmet Hilde Opoku innsatsen til de norske humanitære organisasjonene.

– Det felles initiativet fra de største humanitære organisasjonene i Norge har  bidratt til å sette flyktningekrisen i Syria på den politiske dagsorden, sier Opoku.

Støtt De Grønnes kamp for et mer solidarisk samfunn! Bidra til valgkampen her.