FrP vil «berge» distriktene mot MDG, løsningen er olje. – Jaja, sånn går nu dagan.

Harald T. Nesvik, parlamentarisk leder i FRP kaster seg inn i valgkampen med sin bekymring for at caffelatte- drikkende MDG politikerne skal rasere distriktene.  I flere aviser spår han distriktsdød, siden De Grønne utelukker å støtte en regjering som åpner for mer leting etter olje.

MDG øker sin oppslutning, måles over sperregrensa og får større innflytelse i norsk politikk. Nesvik er ikke mest kjent her i nord for sitt engasjement for distriktene. Sånn sett kunne dette utspillet vært rørende, om det ikke var for at valgkampretorikken så enkelt lar seg gjennomskue.

Nesvik trekker det etterhvert forslitte kortet, at det er de politikerne som sitter innenfor ring 1 som definerer hvordan verden skal se ut. Fra mitt ståsted utenfor alle ringer, nærmere bestemt i Vesterålen, kan jeg melde at politikerne fremdeles er meget klare i hodet. Samtlige kommuner i Lofoten har takket nei til FRP sitt sjenerøse tilbud til oljeboring i fjæresteinene. En hel landsdel har samlet seg i protest mot FRP sin fiskeripolitikk. Landsdelen har takket nei til Sandberg sitt forsøk på å oppheve industritrålernes pliktkvotene, og med det sentralisere fisken. Vår viktigste evigvarende ressurs skal gi arbeidsplasser og verdiskapning i landsdelen, ikke bidra til større utbytter hos noen få eiere av trålrederi. I Nordland og Troms er man rystet over FRP sin rasering av forsvaret, som også møter stor motstand hos fagmilitære.

Miljøpartiet De Grønne vil at nordlendingene også skal ha mulighet til å velge fossilfritt, og foreslår 500 millioner årlig til utbygging av hurtigladere i distriktene. Vi sier nei til dyre motorveiprosjekter i sør, til fordel for rassikring og utbedringer av dårlige veier i distriktene og økt kollektivsatsing. Ikke minst ønsker vi å utrede forlengelse av Nordnorgebanen, noe Øyvind Korsberg fra FRP i fjor karakteriserte som urealistisk.

Nestlederen i FRP spør seg også hva landsdelens skal leve av om det ikke åpnes opp for oljeboring. Da kan jeg berolige Nesvik med at næringslivet i nord går så det suser. Dette illustreres godt ved at Sparebank 1 Nord-Norge nå leverer en egenkapitalavkastning på 13 prosent. Sparebanksjefen forteller at inntjeningen i de tre nordligste fylkene har vært bedre enn resten av landet de siste årene, og forklarer det med at Nord-Norge ikke er delaktig i opp og nedturene i oljebransjen.

Utviklingen i fiskeri og reiseliv har dessuten eksplodert, og belegget på hotellene i nord ligger helt på topp i landet. Om Nesvik tok seg tid til å sjekke statistikken, før han kom med sin elendighetsbeskrivelse til flere aviser, så ville han finne at arbeidsledigheten i den nordlige landsdelen er på 2,1 %. Det er godt under landsgjennomsnittet som er på 2,6%.

Nesvik skal ha takk for omtanken, men noen distrikts død virker lite realistisk. Vi klarer oss altså utmerket i distriktene uten både oljeboring og FRP politikk.

Av: Toine C. Sannes, førstekandidat til Stortinget for Miljøpartiet De Grønne i Nordland.