Fotocredit: Nordland fylkeskommune

Fylkestinget med kritisk Melkøya-uttalelse

Befolkning og næringsliv i Nord-Norge kan ikke bære ansvaret for Equinors klimakutt. Det sier Nordland fylkesting i en fersk uttalelse.

23. februar 2023

– Fylkestinget ber om at planlagt elektrifisering av Melkøya utsettes hvis det betyr kraftunderskudd på land, heter det i uttalelsen, som ble vedtatt av et nær enstemmig fylkesting torsdag.

– Elektrifiseringa av Melkøya står i fare for å bremse industri- og næringsutvikling i hele landsdelen. Jeg er glad for at fylkestinget er enig i at kraftressursene må prioriteres klokt, sier Håkon Møller i Miljøpartiet De Grønne, som sto bak uttalelsen.

 

Statnett med masseavslag

I januar gikk det ut brev fra Statnett med avslag på 31 søknader om nettilknytning nord for Ofoten. Avslaget rammer både store industrisatsinger som Aker Horizons planer i Narvik, og mindre tiltak, som torskeslakteri, algeproduksjon og landstrøm til havbruksnæringa. Statnett begrunner avslagene med “at det ikke er ledig kapasitet i transmisjonsnettet”.

– Fylkestinget har tidligere sagt at tilknytning i større grad skal skje ut fra kriterier som lokal verdiskaping og reelle utslippskutt. Helt konkret har vi i flere runder pekt på de negative konsekvensene av utvinning av kryptovaluta. De samme hensynene tilsier at elektrifisering av Melkøya må sees på med nye øyne, mener Møller.

– Fremover vil energipolitikken handle om å ha flere tanker i hodet på en gang. Tilgangen på fornybar kraft med på å dimensjonere all samfunnsutvikling. Energisparing, overføringskapasitet og kraftutbygging må sees på, men vi må også være oppmerksomme på hvordan vi bruker krafta. I denne sammenhengen kommer Melkøya særdeles dårlig ut, sier Håkon Møller.