Fotocredit:

Fylkestinget sier nei til skolepenger for utenlandsstudenter

Nordland fylkesting ber Stortinget si nei til regjeringens forslag om skolepenger for internasjonale studenter i Norge.

28. oktober 2022

– Nordland fylkesting er opptatt av å sikre rekruttering til fremtidens industri og arbeidsplasser i nord, og ønsker utenlandsstudentene varmt velkommen til Nordland.

Det sier fylkestinget i en uttalelse vedtatt 27. oktober. I uttalelsen bes Stortinget avvise forslaget om å innføre studieavgift for internasjonale studenter i Norge.

– Det vil være utrolig usolidarisk å innføre skolepenger. Høyere utdanning bør være gratis, sier Sirianna Stormo Pettersen.

Hun er fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som tok initiativ til uttalelsen.

– Læringsmiljøet ved norske universiteter styrkes av at vi har internasjonale studenter som bidrar med sin kunnskap og sine perspektiver. Det bidrar også til å rekruttere forskere og undervisere, og ikke minst rekrutterer det arbeidskraft til norske bedrifter, sier hun videre.

Les fylkestingets uttalelse her.