VINTER OG ÅRSMØTETID

15. januar 2016

Foto: Bent Bakkan
Lydhør forsamling da Ove Jakobsen holdt et timeslangt foredrag om økologisk økonomi

 

 

 

 

Årsmøte i MDG Nordland ble holdt sist lørdag og vi kommer snart med ytterligere informasjon og referat fra møtet. To nye styremedlemer ble valgt inn, og fylkeslaget har fått lavere gjennomsnittsalder ved at Sunniva Edvardsen og Christopher Hermansen har komme med som faste styremedlemmer. Nye varamedlemmer er Thomas Aspen og Bjørn Jacobsen. Vi ønsker alle velkommen til å bidra i arbeidet med et grønnere Nordland!