Hvalfangstforbud ut av programmet

Fotocredit: NRK

MDG er kjent som et politisk parti som arbeider for dyrs velferd. Det er et viktig programområde for mange velgere. I programmet har det stått at fangst på havpattedyr som hval og sel skal være forbudt. Les mer her og se hva som nå skal stå i De Grønnes arbeidsprogram.

 

19. mai 2017

Miljøpartiet De Grønne er i gang med årets landsmøte på Lillehammer. Fram til søndag 21. mai 2017 arbeider landsmøtedelegatene med å avgjøre hvordan det endelige partiprogrammet de neste fire årene skal se ut. Av de mange forslagene til programpunkter som var foreslått, var det tre som omhandla fangst på hval, sel og andre sjøpattedyr.

Under behandling på landsmøtet i dag fikk delegatene kommentere forslagene og si sin mening. Det kom innlegg som talte for forbudet, og her ble det nevnt både usikkerhet med avlivningsmetode og -tid.

To av Nordlands delegater på landsmøtet talte imot forslagene (Toine C. Sannes debattinnlegg og Bror Hanssen replikk) og påpekte at vi sjølsagt ikke skal fange andre arter enn den lille vågehvalen, som finnes i store mengder i havene våre.

Her følger Toine C. Sannes sitt innlegg i debatten:

«Jeg er stolt og glad for at De Grønne er landets beste parti på dyrevern. Det vil jeg, og hele mitt fylkeslag Nordland at vi skal fortsette å være. Jeg har heller ingen problem med å skjønne at noen ønsker å verne om kvalen. Når jeg likevel ikke ønsker et forbud for hvalfangst i programmet, så handler det om flere forhold.

Per idag foregår en sterkt begrenset hvalfangst i Norge på rundt 600 dyr årlig (kvote på 1286 dyr for vågekval­fangsten i 2013), av en bestand på rundt totalt 184 000. Og det er kun Vågehvalen som beskattes. Vi i De Grønne ønsker å gå over til et kosthold med mindre kjøtt. Men siden det er urealistisk å kutte alt norsk kjøttforbruk, må vi satse på det mest bærekraftige kjøttet. Hval er, i likhet med annet vilt, en svært ressurseffektiv og klimavennlig kilde til kjøtt. Ingen regnskog må hugges, hvalen må ikke kjøres til slakteriet og fór må ikke dyrkes til hvalen. Det gjør at klimautslippene fra hvalkjøtt er en niendedel av utslippet fra lammekjøtt, og én åttendedel av utslippene fra storfe(2). Ny forskning viser at kjøtt fra Vågehval har lavt innhold av miljøgifter. I tillegg er hvalkjøtt rikt på omega 3, er magert og omtrent fritt for fett.

Det vil for oss i nord, være vanskelig å argumentere i landsdelen for at jakt på Vågehval skal være forbudt, mens annen jakt på for eksempel elg og hjort skal være tillatt. Vågehvalen er ikke en truet art, og jeg håper at LM avviser endringsforslaget som tar til ordet for at Miljøpartiet De Grønne skal forby høsting av en bærekraftig, viltlevende ressurs. Vi lever tett på naturen i nord, vi lever av havet, vi spiser av det havet gir oss og vi er opptatt av dyrs velferd både på land og i havet.»

De tre forslagene det ble votert over var følgende:

  • Forby kommersiell fangst av sjøpattedyr
  • Forby fangst på hval og sel
  • Forby fangst på hval

Alle tre forslagene fikk flest stemmer mot og falt.

Miljøpartiet De Grønne fortsetter sitt gode arbeid for dyrevern, god forvaltning av naturen og sunn, fornybar og bærekraftig næringsutvikling. Og uten at programmet sier noe om at hvalfangst skal forbys. Velkommen alle grønne velgere som ønsker at en av Nordlands, og Norges tradisjonelle næringer fortsatt skal få lov til å hente ut litt av denne havets fornybare resurss – dere kan trygt stemme MDG i kommende Stortingsvalg!