Fotocredit:

Katja fra Hadsel skal lede nytt MDG-utvalg

Katja Hjertaas fra Hadsel er valgt til å lede Miljøpartiet De Grønnes nye politiske utvalg for flerkultur. – Et viktig tema for Nord-Norge, mener hun.

12. januar 2024

Landsstyret i Miljøpartiet De Grønne (MDG) satte nylig ned nye politiske utvalg innenfor en rekke ulike tema. Utvalgenes jobb er å skape debatt og foreslå ny politikk i samarbeid med organisasjoner og innbyggere, særlig med tanke på partiprogrammet for neste stortingsperiode.

Utvalget for flerkultur skal ledes av Katja Hjertaas fra Hadsel.

– Norge, og ikke minst Nord-Norge, har alt å vinne på en åpen og inkluderende holdning til mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Jeg gleder meg stort til å utvikle og utdype grønn politikk på dette området, sier Katja.

Katja Hjertaas er første vara til fylkestinget og leder i Hadsel MDG. Hennes egen bakgrunn fra en annen kultur er en styrke, mener hun.

– Nord-Norge har alltid nytt godt av impulser utenfra, og dette er viktigere enn noen gang. Det å være åpen for mangfold og annerledeshet er et viktig kjennetegn ved grønn politikk, men også helt sentralt i en verden der det bygges murer, stenges grenser og lukkes dører mange steder. Det blir spennende å få være med på å definere MDGs løsninger på dette området, sier hun.