Lavere gjennomsnittsalder i styret

Fotocredit: Bent Bakkan

Sist helg hadde MDG Nordland sitt årsmøte for 2016. Vi er fortsatt et lite fylkeslag, men interessante ting skjer.

 

8. februar 2016

Med 16 deltakere fra de fleste lokallagene i fylket, var det et representativt årsmøte som ble arrangert på Hotell Skagen lørdag 6. februar.

Ove Jakobsen

Møtet starta med uformell lunsj, hvor alle fikk hilst på hverandre. Styreleder i MDG Nordland, Bror Martin Hanssen åpna møtet og introduserte Ove Jakobsen. Han er professor i økologisk økonomi ved Nord Universitet, og fikk full oppmerksomhet fra forsamlinga. Det ble gitt ytterligere tid i forhold til oppsatt program da Ove er en mann med mye på hjertet og det han snakka om er meget sentralt for De Grønne.

Une Aina Bastholm

Une Aina Bastholm, opprinnelig fra Bodø, er Rasmus Hanssons 1. vara på Stortinget. Hun var invitert til møtet og holdt en apell hvor hun oppsummerte det fantastiske valgåret vi har bak oss, og deretter retta fokus mot viktige arbeidsoppgaver i inneværende år som forberedelse til nytt valgår i 2017.

Årsmøtet ble så satt og som møteleder ble Une Bastholm valgt. Som referent ble Robert Svendsen valgt. Av saker som tok en del tid var vedtektsendringer og behandling av inkomne saker, som forslag til resolusjon til landsmøtet og uttalelser fra årsmøtet. Valgkomitèen hadde gjort et godt arbeid og valg av styre forløp uten stor dramatikk. Christopher Hermansen var egentlig foreslått som varamedlem. Men etter et saklig og godt innlegg, basert på at Grønn Ungdom bør være med i styret for MDG Nordland, beslutta årsmøtet å gå inn for hans forslag. To nye styremedlemer ble således valgt inn, og fylkeslaget har fått lavere gjennomsnittsalder ved at Sunniva Edvardsen og Christopher Hermansen har kommet med som faste styremedlemmer. Nye varamedlemmer er Thomas Aspen og Bjørn Jacobsen. Vi ønsker alle velkommen til å bidra i arbeidet med et grønnere Nordland!

Saken oppdateres med referat i løpet av et par dager.

Fra toppkandidatsamling på Fornebu i august 2015
Fra toppkandidatsamlinga på Fornebu i august 2015