Fotocredit:

Lederkabalen i MDG legges

4. mai 2018

Miljøpartiet De Grønne står foran et svært viktig år. Vi skal forsvare vår posisjon ved lokal og fylkestingsvalg, støtte våre folkevalgte, løfte frem nye folkevalgte og vi skal vinne nye grønne stemmer over hele landet. Vi skal være synlige i den politiske debatten og vi skal være det mest nytenkende partiet. Da blir det viktig for partiet å stå samlet, å trekke i samme retning og ha ledere som evner å se både de store linjene og de viktige detaljene. Vi trenger en ledelse med solid organisatorisk erfaring og god kompetanse på våre kjernesaker, som også virker samlende for partiet.

Styret i Miljøpartiet De Grønne i Nordland mener at Arild Hermstad er den rette personen til det. Vi føler oss trygge på at han vil være talsperson for hele partiet, og stiller oss bak valgkomiteens innstilling.