Fotocredit: Kristoffer Asknes

Miljøpartiet De Grønne jubler over etikk-vedtak

Denne uka har fylkestinget behandlet forslag til nytt økonomi- og finansreglement for Nordland fylkeskommune. På initiativ fra Miljøpartiet De Grønne ber et enstemmig fylkesting om at det utarbeides etiske retningslinjer for finansforvaltninga.

24. februar 2021

– Nordland fylkeskommune har flere hundretalls millioner i fond. Vi er glade for at fylkestinget er enig med oss i å stille krav til hvordan de millionene skal plasseres, sier Håkon Møller, gruppeleder i Miljøpartiet De Grønne.

Fylkestinget ber nå fylkesrådet utarbeide et forslag til etiske retningslinjer til fylkestingets samling i april.

– De etiske retningslinjene skal sikre at finansforvaltninga vår ivaretar menneskerettighetene, forebygger korrupsjon og ikke bidrar til å bremse omstillingen til fornybarsamfunnet. Dette er bærekraftsarbeid i praksis, sier Møller.

Som et minimum bør reglementet vise til de etiske retningslinjene i Statens Pensjonsfond Utland og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, mener Møller. Retningslinjene i SPU utelukker blant annet investeringer i kull og «særlig inhumane våpen».

– Finansforvaltning kan ikke bare være butikk, det er også etikk. Jeg er fornøyd med at fylkestinget ser at det ikke er noen motsetning mellom de to, avslutter Møller.