Nå skal departementet gjennomgå pasientreiseordningen!

5. august 2020

Et enstemmig fylkesting har krevd opprydding i dagens praksis med dekning av utgifter til pasienttransport. Pasientreisekontorenes praksis har nemlig vært i strid med føringene fra helse- og omsorgsdepartementet på flere områder. Innbyggere i distriktskommuner risikerer å sitte igjen med store utgifter til ferge, bompenger, parkering og overnatting som ikke dekkes av det offentlige. Vektlegging av billettpris har ført til lang ventetid for mange. Flere skal ha blitt nektet dekning av utgifter til ledsager, selv når behov for ledsager er dokumentert av fastlege.

Dette er en viktig sak for mange innbyggere i Nordland – særlig for dem med lang reisevei og/eller svak økonomi. I et brev til Nordland fylkeskommune forteller helse- og omsorgsdepartementet at de er i gang med en større gjennomgang av dagens ordning. Det er bra. Det trengs!

- Det er tydelig at dagens praksis ikke likebehandler innbyggerne i Nordland, sier gruppeleder Håkon Møller, som tok initiativ til opprydningen.