Fotocredit:

– Nordland er en nasjonal klimasinke

Utslippstall gjengitt i NRK viser at Nordland ikke klarer å snu trenden og kutte utslippene. – Manglende omstillingsevne er dårlig nytt for miljøet, men også for fremtidsutsiktene til fylket, mener Miljøpartiet De Grønne.

29. februar 2024

Ifølge NRK har utslippene i Nordland økt med 4,4 % siden 2009. Det gjør Nordland til Norges nest dårligste klimafylke på landsbasis.

– Først og fremst er det pinlig for folk og næringsliv i Nordland at vi har blitt en nasjonal klimasinke. Bedrifter og innbyggere ønsker å være del av en framtidsretta og bærekraftig utvikling. Dessverre har både sittende og tidligere fylkesråd har gjort for lite for å legge til rette for det.

Det sier Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget i Nordland. Han advarer mot å la miljøhensyn fare i arbeidet med å skape en fremtidsretta utvikling i fylket.

– Manglende omstilling går ut over konkurranseevnen vår og står i fare for å gjøre oss mindre attraktivt for tilflytting og næringsetableringer. Det er et stort paradoks at distriktsfylker som Troms og Finnmark og Innlandet har kuttet sine utslipp, mens vi øker våre.

 

Etterlyser politisk handling

I 2022 økte utslippene i Nordland for andre år på råd. Industri, olje og gass er den største utslippssektoren.

Foto: Nordland fylkeskommune

– Jeg etterlyser tydeligere ambisjoner fra fylkeskommunen som samfunnsutvikler. Det enkle svaret er at vi må tenke miljø i alt vi gjør. Industrien må omstilles og bli mer sirkulær, og vi må legge bedre til rette for nytt, grønt næringsliv som kan levere gode klimaløsninger, sier Møller.

Møller mener også det er på høy tid at vi vektlegger naturens rolle i den grønne omstillingen.

– Naturen er den viktigste medspilleren vår i arbeidet med å kutte utslipp, binde karbon og ruste oss for et røffere klima. Klimautvalget foreslår å sette mål om såkalt naturnøytralitet på regionalt eller nasjonalt nivå, det vil si et mål om å stanse netto tap av natur. Dette avviser fylkesrådet og flertallet på fylkestinget. Det er bekymringsfullt at fylkesrådet, med Venstre i spissen, sitter fast i et gammeldags natursyn der naturen ses på som et hinder for vekst og utvikling.

– Miljøpartiet De Grønne er tydelige på at all nærings- og samfunnsutvikling må skje innenfor rammen av natur og klima. På den måten tar vi miljøansvar, men sikrer også trygge jobber og fremtidsoptimisme i hele Nordland, sier Håkon Møller.