Fotocredit: Kalle Punsvik

Nordland fylkesting vil frede kirkeasylet

Nordland fylkesting ber regjeringen videreføre kirkeasylet slik det har vært praktisert til nå. – Kirkeasyl er fortsatt en nødvendighet, mener Miljøpartiet De Grønne.

23. juni 2023

Et enstemmig fylkesting «ber Justis- og beredskapsdepartementet respektere kirkens hellige rom og tradisjonen med kirkeasyl, og advarer på det sterkeste mot en ny praksis der kirkeasylanter hentes ut med makt.»

Initiativtaker til uttalelsen er Thomas Johansen, fylkespolitiker for Miljøpartiet De Grønne.

– Vi vet jo at flere har fått endret sine avslag etter at de har måttet ty til kirkeasyl. Krkeasylet skal ikke være en ankemulighet, men all erfaring tilsier likevel at det er en nødvendighet

 

Berømmer bispemøtet  

MDG-politikeren gir ros til bispemøtet for å ha tatt standpunkt i saken.

– Jeg er skikkelig glad for at bispemøtet var raskt på banen. Dette handler om hvordan vi behandler de aller svakeste i samfunnet. Mennesker som ikke bare opplever at de er uønsket, men også har fått det sort på hvitt.

Videre understreker Johansen at dette handler om å respektere kirkerommet, og for at saken kan være et samvittighetsspørsmål for tjenestefolk.

– Det offentlige må ha respekt for kirkerommet. Vi må også ha forståelse for at saken vil kunne være en verdisak for mange politifolk. Jeg vil gå så langt som å oppfordre dem det gjelder, som blir beordret til en slik aksjon, til å vurdere ordrenekt på etisk grunnlag, sier Thomas Johansen.

 

Her er uttalelsen i sin helhet:

 

Slå ring om kirkeasylet!

 14. april i år ga Justis- og beredskapsdepartementet Politidirektoratet i ordre om i realiteten å oppheve den praksis vi har hatt i en årrekke vedrørende kirkeasyl. Ordren kommer bare 4 måneder etter at regjeringen og SV ble enige om å gi opphold til dem som har sittet i kirkeasyl i minst 5 år.

Praksisen med kirkeasyl har eksistert siden kristendommen kom til Norge, og gjorde det mulig for forfulgte og fredløse å søke tilflukt i kirkerommet i kortere perioder.

Nordland fylkesting er godt kjent med historiene til de som har måttet gå i kirkeasyl rundt om i Nordland, og vil peke på de resultater denne aller siste muligheten har gitt desperate personer, når asylbehandlingen fra UDI og UNE har konkludert. Flere av de som har sittet i kirkeasyl i Nordland, har fått oppholdstillatelse etter ny behandling av sakene.

Vi er også godt kjent med den omtanke og omsorg nordlendinger rundt om i fylket har vist overfor dem som har søkt tilflukt i kirkerommet. 

Kirkeasyl er ikke en ønsket situasjon, og praksisen handler ikke om unndragelse. For kirken handler dette om å møte fortvilte mennesker med åpenhet og omsorg, og forsøke å løse situasjonen på mest mulig humant vis.

Nordland fylkesting ber Justis- og beredskapsdepartementet respektere kirkens hellige rom og tradisjonen med kirkeasyl, og advarer på det sterkeste mot en ny praksis der kirkeasylanter hentes ut med makt.