Ny leder i MDG Nordland

Fotocredit: Hege Abrahamsen/Bris Studio

13. mars 2018

Bent Bakkan fra Sortland er nyvalgt leder i Miljøpartiet De Grønne i Nordland (MDG Nordland). Han overtar etter Bror Hansen fra Narvik. Bakkan har tre år bak seg som styremedlem i MDG Nordland. Han representerer forøvrig De Grønne på fylkestinget, etter at han ved fylkesvalget i 2015 ble valgt til partiets første representant til Nordland fylkesting. På profesjonell side har han siden 2009 vært ansatt som regionleder i Ungt Entreprenørskap Nordland.

«Den viktigste oppgaven styret nå starter på, er å bygge en sterk organisasjon, slik at vi kan følge opp det gode 2015-valget. Målet er at mange flere i Nordland skal finne De Grønne blant listene i sin kommune, ved neste års valg. Jeg er glad for å ha fått med meg et meget godt sammensatt styre, både når det gjelder kompetanse, alder og geografisk spredning. Vi trenger et sterkt miljøparti i Nordland, og bretter nå opp armene for alvor», uttaler Bakkan.

Det nye styret består videre av Toine C. Sannes, Kleo Delaveris, Christopher Hermansen, Thomas Johansen og Danielle Johanna Hansen. Vara er Sissel Aronsen, Harald Vøyle og Eva-Mari Rakhola.

For kontaktinformasjon klikk her.