Oljepartienes pengesløsing

Store deler av verden jobber intenst for å gjøre seg mindre avhengig av olje, mens vi fortsetter som om alt er ved det gamle. De store partiene og Senterpartiet ønsker for neste stortingsperiode å fortsette å subsidiere nasjonale så vel som internasjonale oljeselskaper med penger på bok.

Nå har North Energy, som skulle bli det nord-norske oljeeventyret, pakket sammen kontoret og avsluttet sin aktivitet i nord. De gir opp oljeleting, og skal fra Oslo nå drive i andre bransjer. Selskapet fikk i perioden 2005-2015 ufattelige 2200 millioner i statlige subsidier, uten å ha gjort et eneste drivverdig funn. Selskapets toppleder hadde i 2013 en lønnspakke på til sammen åtte millioner. Slikt blir det høye lønnsutgifter av, og statlige subsidier. Dette selskapet er ikke unikt. Fra 2005-2015 har det blitt utbetalt over 90 milliarder kroner gjennom denne ordningen. Penger som kunne vært brukt til mye annet fornuftig, for eksempel investeringer i grønt næringsliv.

Den svært gunstige og unike leterefusjonsordningen for oljebransjen, har kostet skattebetalerne dyrt og den samfunnsøkonomiske effekten er usikker. Staten betaler 78 % av kostnadene ved å lete etter olje, om selskaper ikke går med overskudd. Det vil si at staten stimulerer til virksomhet hvor risiko for tap nå er stor, og økende. Jeg kommer ikke på noen andre områder hvor staten på en så uheldig måte griper inn i bedriftenes egen lønnsomhetsberegninger.

De dårlige nyheten står i kø for norsk oljenæring, og nordområdene har så langt ikke svart til næringens forventninger. I dag fikk vi vite at Statoil bare har funnet litt gass i letebrønnen Korpfjell i Barentshavet. En brønn Statoil hadde store forventninger til, men som nå viser seg ikke drivverdig.

Vi har ikke råd til å fortsette å subsidiere oljebransjen på denne måten. Midlene må vris over til områder hvor de gir de rette insentivene, kaster mer av seg og hvor de bidrar til mindre klimautslipp og det grønne skifte. I Norge mangler vi ikke flinke folk med gode grønne ideer, men de får ikke den støtten de fortjener og de får langt mindre enn oljebransjen. Vi må slutte å bære havre til en døende hest. Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for å bygge ned leterefusjonsordningen. Da kan vi få til en raskere omstilling fra gårdagens næringsliv til fremtidens.

De Grønne satser på morgendagens løsninger.

Av: Toine C. Sannes, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Nordland.