Oppdrett og verdensarvstatus

Det planlegges etablering av oppdrett i åpne anlegg i området Vegaøyene.

Dette området er på UNESCO`s verdensarvliste, noe som legger helt klare forventninger til bevaring og naturinngrep. At vi har et slikt unikt naturområde i Nordland pålegger oss et utvidet ansvar for å forvalte dette på en god måte!

MDG Nordland ønsker ikke oppdrett i verdensarvområdet, og oppfordrer konsesjonsmyndighetene til å reversere vedtak om å tillate dette.