Hva mer enn sentralisering?

Pressemelding om Nordlands budsjett og økonomiplan.

5. desember 2017

Nordland Venstre og MDG Nordland legger fram felles forslag til budjett og økonomiplan på årets siste fylkestingsamling.

Les forslaget her: FT-sak 179 – Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018_B

Fylkesrådet med partiene AP, SP, KRF og SV står for en stadig mer sentraliserende politikk i Nordland. Dette viser også deres forslag til budsjett og økonomiplan.

Vi reagerer sterkt på reduksjon og omlegging av ferge- og hurtigbåter i Nordland.

Vi reagerer sterkt på nedlegging av utdanningslinjer innenfor fagområder som næringslivet ber om.

Vi reagerer sterkt på fordeling av innsatsmidler knyttet til næring.

Vi reagerer sterkt på skyving av utbedring av Bustneslia, og at næringstransport langs fv 12 nedprioriteres.

Vi reagerer på at påbegynt trafikksikkerhetstiltak ikke prioriteres.

Vi reagerer sterkt på sentraliseringsiveren ved å bygge ny videregående skole i Bodø når elevtallsutviklingen viser at dette behovet ikke er til stede. «At det begrunnes med at det skal skje tilflytting, understreker tendensen i strategien om vekting av by foran distrikt», uttaler de to gruppelederne May Valle (Venstre) og Bent Bakkan (MDG).

Vi ønsker gjennom vårt forslag å vise at det er andre veger som kan gås. Dette kan være starten på en helt nødvendig dreining. 

«Venstre har ønsket å beholde det regionale folkevalgte organ, dette mellomleddet mellom lokalpolitikk og sentralpolitikk. Ikke visste vi da at det som skulle være et talerør for lokalsamfunn, i stedet ble en forlenget arm til sentrale myndigheter» uttaler Nordland Venstres Arne Ivar Mikalsen.

I Nordland har man nå organisert seg bort fra folket og distriktene og inn i både norske og utenlandske storbyer. Samleforslaget fra MDG Nordland og Nordland Venstre er et forsøk å å snu denne triste trenden i Nordlands politikk.

Fra venstre May Valle (V), Arne Ivar Mikalsen (V) og Bent Bakkan (MDG)